Verzorgen financieringsaanvraag

Bij een financiering of herfinanciering is het belangrijk om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Elke financieringsaanvraag is uniek, want elke onderneming bevindt zich in een andere situatie. Waar uw bedrijf aan moet voldoen is dus afhankelijk van meerdere factoren en verschilt per aanvraag. Ik zorg ervoor dat de financiering van uw onderneming op onweerlegbare wijze is onderbouwd.

In nauwe samenspraak met u neem ik zaken zoals de financieringsbehoefte, financieringsstructuur en de financiële planning grondig onder de loep. We analyseren de verdiencapaciteit van uw bedrijf op grond van de in- en uitgaande geldstromen in een bepaalde periode. Zo krijgt u inzicht in de toekomstige financiële situatie. Dit is van groot belang bij het indienen van uw financieringsaanvraag.

Financieringsaanvraag: opstellen van een financieringsmemorandum

Bij een financieringsaanvraag stel ik in goed overleg met u een financieringsmemorandum op waarmee we banken en andere private partijen benaderen. Het financieringsmemorandum bestaat onder meer uit een overzicht van de financiering, gestelde zekerheden, kosten en mogelijke risicofactoren.

Hierdoor krijgt u een objectieve blik op de financiële situatie van uw onderneming en leert u hoe en wanneer de benodigde financiering extra waarde creëert voor uw bedrijf. Ook krijgt de potentiële vermogensverstrekker inzicht in gegevens op basis waarvan hij financieringsbeslissingen kan nemen. Een financieringsmemorandum is dan ook aan te bevelen bij een financieringsaanvraag.

Financieringsaanvraag: opstellen van een businessplan

Met name voor startende ondernemingen of rap groeiende bedrijven is een prognose en businessplan van groot belang. Bij het opstellen van een businessplan beschrijft u de bedrijfsstructuur, het bestaansrecht en het verdienmodel van uw onderneming, evenals de potentiële kansen en bedreigingen.

De vermogensverstrekker gebruikt deze informatie om uw financieringsaanvraag te beoordelen. Hoe beter de onderbouwing van uw businessplan en hoe vollediger de aangeleverde informatie, hoe meer kans u heeft op succes. Ik licht daarom uitgebreid toe welke gegevens noodzakelijk zijn en hoe u de kans op een succesvolle financieringsaanvraag aanzienlijk kunt vergroten.

Neem contact met ons op

Accountant online voor financieringsaanvraag

Als onafhankelijk adviseur help u indien gewenst gedurende het gehele traject rondom de financieringsaanvraag. Ik ben lid van het Nederlandse Instituut voor Register Valuators en neem de bijbehorende gedrags- en beroepsregels zeer serieus. Hierdoor bent u verzekerd van een objectieve blik en de nodige kennis en expertise.

Na het ontvangen van diverse aanbiedingen van vermogensverstrekkers maken we op basis van uw specifieke wensen de optimale keuze. Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen bij financieringsvraagstukken? Bel me dan vrijblijvend op 06 20 59 68 68 of informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier.