De beste financiering is niet in alle gevallen de goedkoopste

De financiering van uw onderneming onweerlegbaar onderbouwd.

Bij een (her)financiering is het van belang te weten waar uw onderneming staat. Samen met u kijk ik naar de financieringsstructuur, de financieringsbehoefte en de financiële planning en ik maak een overzicht van de consequenties en risico’s. We kijken naar de werkelijke verdiencapaciteit van uw onderneming op basis van huidige en toekomstige vrije geldstromen en naar wat dit betekent voor de toekomstige situatie.

Samen stellen we een financieringsmemorandum op en hiermee benaderen we banken of andere private marktpartijen. Uiteraard adviseer ik na bestudering van de verschillende aanbiedingen de voor uw situatie optimale oplossing.