Begrippenlijst

Aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhouderswaarde
Activa/passiva transactie
Adjusted Present Value (APV)
Afschrijvingen
Bad leaver(s)
Bedrijfsoverdracht
Bedrijfsovername
Bedrijfswaardering
Build-up methode
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Cash Flow / free cash flow/ vrije geldstromen
Cost of Equity
Debiteurenopslag
Debt Equity Ratio
Discounted Cash Flow methode
Disconteren/ contant maken
Due diligence onderzoek
Earnings before interest and taxes (EBIT)
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)
Earn-out regeling
Economische waarde eigen vermogen (EEV)
Economische waarde vreemd vermogen (EVV)
Economic Value Added (EVA)
Eigen vermogen
Eindejaarnotatie
Entiteitsprincipe
Executiewaarde
Fair market value
Gekapitaliseerde waarde
Goodwill
Gordon Growth Model (GGM)
Impairment Test
Indexeren
Internal Rate of Return (IRR)
Intrinsieke waarde
Jaarnotatie
Kapitaliseren
Kostenvoet eigen vermogen levered (kel)/ cost of equity levered
Kostenvoet eigen vermogen unlevered (keu)/ cost of equity unlevered
Levered
Liquidatiewaarde
Management buy-in (MBI)
Management buy-out (MBO)
Marktpremie
Mobach methode
Modigliani & Miller
Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (Noplat)
Netto Contante Waarde/ Net Present Value (NPV)
Netto werkkapitaal
NIRV
Ondernemingswaarde
Price Earnings Ratio
Prijs
Purchase Price Allocation
Register Valuator
Rentabiliteitswaarde
Restjaar
Restwaarde
Risico
Risicovrije rentevoet/ risk free rate
Small firm premie
Stand-alone waarde
Stochastisch waarderen
Synergievoordelen
Tax Shield
Tijdwaarde van geld
Unlevered
Value based management
Value driver
Verbeterde rentabiliteitswaarde
Verlies verrekening