Begeleiden fusies en overnames

Fusies en overnames zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Toch is niet elke fusie of overname een doorslaand succes. Ik verzorg daarom als onafhankelijk deskundige de begeleiding van deze complexe processen. In nauw overleg met u breng ik met een objectieve blik alle mogelijke financiële consequenties in kaart, zodat u altijd de optimale keuze maakt.

Kennis en ervaring zijn uitermate belangrijk om fusies, bedrijfsovernames en management buy-ins of -outs tot een goed einde te brengen. Geen enkele overname of fusie is namelijk hetzelfde. Een fusie binnen het bedrijfsleven verloopt anders dan een fusie binnen de overheid. En een overname heeft een geheel andere insteek dan een vrijwillige fusie.

Begeleiden bedrijfsovernames zoals koop

Wilt u een bedrijf overnemen? Dan is er een diversiteit aan factoren waar u rekening mee moet houden. Een bedrijfsovername is een prima manier om uw onderneming uit te breiden, maar heeft veel fiscale, juridische en financiële gevolgen. Op basis van uw specifieke wensen breng ik advies uit over de wijze waarop u het overnameproces het beste kunt vormgeven.

Er zijn immers talloze scenario’s denkbaar bij het overnemen van een bedrijf. Betreft het bijvoorbeeld een strategische overname van een ander bedrijf of wilt u als opvolger het familiebedrijf van uw ouders overnemen? Wilt u een droomstart maken als ondernemer door een bestaand bedrijf over te nemen (MBI) of wilt u als manager het huidige bedrijf overnemen waar u voor werkt (MBO)?

Begeleiden van bedrijf verkopen

Het omgekeerde scenario is natuurlijk ook denkbaar: u wilt uw bedrijf juist verkopen. Ook in het geval van een verkoop van uw bedrijf sta ik u graag terzijde met financieel advies om de best mogelijke beslissingen te nemen. Het is aan te bevelen tijdig te starten met de zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat, want een bedrijfsovername kan in de praktijk jaren duren.

Een vlotte en transparante bedrijfsovername is voor alle betrokken partijen wenselijk. De juiste keuzes zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wil het zittende management uw bedrijf overnemen, dan kunt u gevraagd worden om te helpen bij de financiering. Ook kunt u ervoor kiezen om het bedrijf te verkopen aan een ambitieuze ondernemer van buitenaf.

Neem contact met ons op

Onafhankelijk advies bij fusie en overname

Inmiddels ben ik meer dan 25 jaar werkzaam in de financiële wereld en fungeer ik graag als onafhankelijk klankbord voor een of meerdere partijen. Welke keuze u uiteindelijk ook maakt, u bent dankzij mijn onafhankelijke advies op de hoogte van alle mogelijke consequenties. Zo weet u zeker dat u nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan bij een fusie of overname.

Heeft u een bedrijfsovername aanbod ontvangen of wilt u zelf juist een bedrijf overnemen? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend een oriënterend gesprek aan. Graag licht ik toe wat ik voor u en uw onderneming kan betekenen. Neem contact op via het contactformulier op deze website of bel me rechtstreeks op 06 20 59 68 68.