Zakelijke veranderingen betekenen ook vaak persoonlijke veranderingen

Een klankbord voor de ondernemer in tijden van verandering.

Veranderingen in de bedrijfssituatie betekenen vaak ook veranderingen op persoonlijk (financieel) terrein voor de bedrijfseigenaar of DGA. Het kan voor betrokkenen prettig zijn een onafhankelijk deskundige als klankbord te hebben.

Regelmatig ga ik op de stoel van persoonlijk adviseur van een ondernemer of aanstaand ex-ondernemer zitten. Samen kijken we dan wat de persoonlijke financiële gevolgen van een overname of fusie kunnen zijn. En wanneer het bedrijfsopvolging inzake een familiebedrijf betreft gaan we vooraf na hoe de verhoudingen na overdracht kunnen zijn, wat u als (ex-)ondernemer kunt verwachten en met welke eventuele financiële gevolgen u rekening dient te houden. Als persoonlijk adviseur kan ik u helpen alle mogelijke consequenties te overzien en waar nodig de juiste maatregelen te treffen.